Privacy statement

Privacy statement gebruikers

Creatieve Kerk (een merk van Lucrasoft B.V., ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 23082947), gevestigd aan De Zelling 12, 3342 GS, Hendrik-Ido-Ambacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement. Onderstaand statement is van toepassing op gebruikers van Creatieve Kerk, zijnde personen dan wel organisaties met een profiel (Sprekers, Artiesten, Creatief Professionals en/of Organisaties) op het platform.

Contactgegevens:

Adres: De Zelling 12, 3342 GS, Hendrik-Ido-Ambacht
Website: https://www.creatievekerk.nl
Email: info@creatievekerk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Creatieve Kerk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@creatievekerk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Creatieve Kerk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Creatieve Kerk analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Creatieve Kerk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Creatieve Kerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, tot 3 maanden na opzegging profiel
Personalia, tot 3 maanden na opzegging profiel
Adres, tot 3 maanden na opzegging profiel
Beeldmateriaal, tot 3 maanden na opzegging profiel

Reden: verzamelde data kan gebruikt worden voor analyse en verbetering van het platform, als ook eventuele terugplaatsing van het profiel wanneer dit wenselijk wordt geacht door de gebruiker.

Delen van persoonsgegevens met derden

Creatieve Kerk deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Creatieve Kerk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Creatieve Kerk jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming om dienstverlening die we in samenspraak afstemmen op jouw wensen en behoeften naar behoren uit te kunnen voeren. Neem contact met ons op via info@creatievekerk.nl voor inzicht in partijen waar wij jouw data mee delen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Creatieve Kerk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Creatieve Kerk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Analyse

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen Creatieve Kerk in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google LLC)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Contact met de Gebruiker

Contactformulier (deze Website)

Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Website toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; voornaam.

Registratie en verificatie

Door registratie of verificatie, gaan Gebruikers ermee akkoord dat deze Website ze herkent en ze toegang verschaft tot de specifieke diensten.
Afhankelijk van de hierna beschreven omstandigheden kunnen externe partijen registratie- en verificatiediensten verlenen. In dat geval heeft deze Website toegang tot bepaalde Gegevens die door deze externe services zijn opgeslagen, voor registratie- en identificatiedoeleinden.
Bepaalde van de onderstaande diensten kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen voor doelgroepgerichte advertenties en profilering; lees de beschrijving van elke dienst voor meer informatie hierover.

YouTube OAuth

YouTube OAuth is een registratie- en verificatiedienst die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waarvandaan deze Website wordt bezocht, verbonden aan het YouTube-netwerk.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.
Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Spambescherming

Deze soort diensten analyseren het verkeer van deze Website, dat mogelijk Persoonsgegevens van Gebruikers bevat om het te filteren van delen van verkeer, berichten en content die als spam worden herkend.

Google reCAPTCHA (Google LLC)

Google reCAPTCHA is een spambeschermingsdienst die wordt aangeboden door Google LLC.
Het gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Google.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Tagbeheer

Dit type dienst helpt Creatieve Kerk bij het beheren van tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor deze Website.
Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google LLC.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van deze Website bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

Google Fonts

Google Fonts is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waarvandaan deze Website wordt bezocht, waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.
Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Google Maps widget

Google Maps is een dienst voor de visualisering van kaarten, die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waarvandaan deze Website wordt bezocht, waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

YouTube video widget

YouTube is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waarvandaan deze Website wordt bezocht, waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Cookie; Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Creatieve Kerk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@creatievekerk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Creatieve Kerk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Creatieve Kerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@creatievekerk.nl